Skip to content

Skapa en app

Skapa en app

Sugen på att skapa en app för smartphones och surfplattor som människor inte får nog av? Den nya tekniken har gett oss möjligheter vi innan inte trodde var möjliga, och om den tekniska utvecklingen tidigare handlade om att göra datorer snabbare och snabbare och mindre och mindre, så handlar den nu snarare om att hitta nya kreativa användningssätt för den teknik som redan finns tillgänglig. Eftersom såpass mycket tekniska lösningar och genvägar dessutom redan finns tillgängliga för allmänheten i form av öppna data och relativt färdiga gränssnitt, är möjligheten att leka uppfinnare genom att skapa en app möjlig för gemene man på ett helt annat sätt än det varit tidigare.

Skapa en app med användbarhet

Man brukar beskriva detta som teknikens statiska respektive dynamiska potential. Statisk potential är den teknik som finns tillgänglig, dynamisk potential är de möjligheter att skapa lösningar med den tillgängliga tekniken och hitta kreativa sätt att använda den på. Detta gör också att en delvis annan sorts kompetens numera är viktig. Om det förut kretsat mer kring rent tekniskt kunnande, handlar det numera mer om att kunna förstå mänskliga behov, detta för att kunna skapa en app som både är användbar och användarvänlig. En teknisk produkts användbarhet handlar om hur lätt den är att använda, att det är lätt att veta vilka knappar man ska trycka på, och så vidare.

Användvärdhet däremot, beskriver i vilken utsträckning en app eller annan teknisk lösning verkligen fyller en funktion för sin användare. Begreppet myntades av Bodil Jönsson på Lunds Universitet för att för att försöka hitta en användbar terminologi för att beskriva hur väl ett handikapphjälpmedel var till hjälp för en person med kognitiva eller motoriska handikapp. Idag är begreppet väldigt aktuellt för de flesta av oss, inte minst för den som vill skapa en app. Det är ett bra begrepp att reflektera över och faktum är att många redan gör det, åtminstone de som hör till den så kallade ”app-generationen”. Detta är generationen som är född 1990 eller senare.

Finns det inte en app för det där?

De har aldrig upplevt en tillvaro utan den nya datortekniken och det har påverkat hur de tänker. Det är Harvardprofessorn Howard Gardner som har lanserat uttrycket för att beskriva den nya vågen av teknikanvändande och tänkande. App-generationen tänker ofta i form av genvägar och tekniska lösningar, ofta sån utsträckning att tänkandet delvis är lite ”appifierat”. Frågeställningen ”finns det inte en app för det där?” är helt naturlig för en person ur app-generationen som lever sitt liv i Mac OS X och om svaret är ”nej” så är steget inte långt till att istället skapa en app som löser problemet. Du behöver inte nödvändigtvis kunna allt själv för att skapa bra teknik.

Många har nu en sån erfarenhet av teknik att de kan tänka fram hur lösningen skulle se ut och fungera. Sedan kan du istället anlita programmerare för att hjälpa dig skapa en app. Det är alltså viktigare att förstå människor än det är att förstå tekniska detaljer för att skapa en app som är framgångsrik och funktionell. Den nya tekniken har på många sätt demokratiserat tekniken och gjort den mer tillgänglig för alla med en kreativ idé. Men du behöver ha en entreprenörmässig anda och en förmåga att delegera och organisera, samt en känsla för var du hittar den kompetens som kan hjälpa dig att ta ditt projekt vidare. Möjligheterna är dock obegränsade. Vardagen är full av praktiska problem som väntar på att lösas av uppfinningsrika människor med spännande idéer.

Öppen data görs tillgänglig för allmänheten

Skapa en app

Om du vill skapa en app är det bra att använda sig av öppna data. Det är information som är tillgänglig utan inskränkningar i form av immaterialrättsliga hinder eller prislappar. Bland annat har post- och telestyrelsen skapat ett programmeringsgränssnitt som kan användas för att ta reda på vilken operatör ett visst gränssnitt tillhör. Detta kan användas för att bygga användbara appar till smartphones med Windows som operativsystem. Det mycket öppen data tillgänglig för dig som vill skapa en app. Ett annat exempel är Örebro kommun som ger vem som helst tillgång till de punkter som finns på kartan örebro.se. Det blir vanligare och vanligare att myndigheter gör den här sortens information tillgänglig för allmänheten.