Skip to content

Använda öppna data

Använda öppna data

Öppna data är ett växande fenomen både inom offentlig förvaltning och inom forskningsvärlden. Offentliga organisationer har vissa lagkrav på sig när det gäller arkivering och delande av data. Detta gör att det delas allt mer data mellan olika organisationer och företag. Företag nyttjar öppna data för att bygga tjänster som de hoppas kunna sälja till sina kunder. Men att använda öppna data kan vara intressant även för privatpersoner. Genom att använda öppna data kan man hitta intressant statistik och användbar information om många olika områden. I den här artikeln kommer vi fördjupa oss i några olika aspekter av öppna data.

Använda öppna data för forskning

Att använda öppna data för forskning har väldigt många fördelar. En av dessa är att man som forskare slipper samla in samma data på nytt. Man kan alltså återanvända sig av ett arbete som någon annan redan har gjort och göra nya analyser och dra nya slutsatser utifrån samma datamängd. Alternativt kan man använda sig av en redan insamlad datamängd och komplettera denna med ytterligare data. Öppna data inom forskningsvärlden växer sig allt starkare i takt med att finansiärer och tidskrifter ställer allt högre krav på att forskarna ska publicera sina data. Forskare kan numera också få citeringar på sina insamlade data vilket räknas som meriterande.

Att använda öppna data som forskare är ett utmärkt sätt att få fart på sin karriär. Hos Svensk Nationell Datajänst (SND) i Göteborg finns en katalog med väldigt mycket öppen data som forskare har delat med sig av. I SND:s katalog kan vem som helst söka och hitta öppna data. Däremot är det inte all data som lämnas ut direkt via internet. En del data kan man behöva begära ut från forskaren för att man ska få ta del av den. SND:s katalog är väldigt användarvänlig och byggd just för att innehålla öppna data. Den data som finns där är beskrivet på ett bra sätt.

Hur data bör beskrivas

För att det ska gå att använda öppna data behöver det vara beskrivet på ett bra sätt. Det gäller att den som ska använda sig av data förstår i vilket sammanhang som denna data är insamlad. Det är också viktigt att man förstår vad de olika värdena betyder och står för. Därför behövs det som man brukar kalla för metadata. Det är information som beskriver data. Metadata kan svara på frågor som: vem har samlat in detta data? När samlades det in? Vad betyder olika värden? Att beskriva data är en tidskrävande och svår uppgift som inte alla forskare anser sig ha tid med.

Att använda öppna data för att bygga intressanta tjänster är en framtidsmarknad. Många företag så som Eniro och Hitta.se använder sig av öppna data för att berika sina tjänster. Just dessa företag har specialiserat sig på kartor och de berikar sina kartor med information om hämtas ur öppna datakataloger. Det finns oanade möjligheter när det gäller den här typen av tjänster. Det är också intressant att se vad som händer när användarna av tjänsten delar med sig av information. På det sättet bygger användarna själva upp en katalog med öppna data.

Öppna data kan användas till mycket

Att använda öppna data är intressant både för företag, privatpersoner och forskare. Det finns massor av öppna data att hämta hem från internet och mängden växer i en lavinartad takt. Att använda öppna data som forskare är väldigt populärt eftersom forskaren slipper att själv ägna tid åt att samla in data. På det sättet kan forskaren ta en genväg i karriären. Många företag bygger tjänster som helt är baserade på öppna data. Ibland kan denna data vara användargenererad och andra gånger hämtas öppna data från datakataloger på internet. Öppna data är troligen här för att stanna och vad man kommer kunna göra med all data i framtiden kan förmodligen ingen förutspå.

Använda öppna data